Online разрешаване на спорове

 

Като лоялен търговец Giftexpress.bg се старае да разрешава възникнали рекламации с клиенти възможно най-бързо и в услуга на своите клиенти.

В случаите, когато не може да бъде намерено приемливо решение Европейската комисия предлага своята платформа за "Online решаване на спорове".  В този портал както потребителите, така и търговците могат да подават своите жалби и да получат съдействие от съответните органи и комисии за извън съдебно разрешаване на случая.