Политика за поверителност

1. Събиране на информация

Ние събираме информация от вас, когато правите покупка през нашия онлайн магазин. Информацията включва: вашите имена, email адрес, телефонен номер и адрес. 

Освен това, автоматично се приема и записва информация от Вашия компютър и браузър.

 

2. Използване на информацията

Всяка информация, която събираме от Вас може да бъде използвана за:

- Персонализираме Вашето преживяване и да отговорим на индивидуалните Ви нужди,

- Подобряване на нашия онлайн магазин.

- Предоставяне на модифицирано рекламно съдържание.

- Подобряване на потребителската услуга и нуждите Ви от поддръжка.

- Да се свържем с Вас чрез email.

 

3. Поверителност при извършване на електронна търговия.

 Личната Ви идентификационна информация няма да бъде продавана, обменяна, прехвърляна или предавана, на която и да е друга компания, по каквато и да е причина, без Вашето изрично съгласие. Освен в обичайните случаи, когато е нужно да се изпълни заявка и / или трансакция, например за изпращане на поръчка.

 

4. Разкриване пред трети страни.

Ние не продаваме, не търгуваме, не трансферираме Вашата лична индентификационна информация към външни страни. Това не включва доверени за нас трети страни, които ни помагат в оперирането на нашия онлайн магазин или ръководят нашия бизнес, но при условие, че страните са съгласни да пазят тази информация в пълна конфиденциалност. Информация от друга страна, може да бъде предоставяна на трети страни с цел маркетинг и реклама.

Споделяме информация в случаите, когато е необходимо да се извърши разследване, да се предотврати или да се вземат мерки срещу незаконни действие, при предполагаеми опити за измама, нарушаване на нашите условия за ползване или, когато информацията е изискуема от закона.